فرار از زندان: 5x8

قسمت 8

When Sara and her son’s safety is threatened, Michael and Lincoln recruit the help of Sheba and C-Note to try and catch Poseidon. Meanwhile, Whip goes on a separate mission and T-Bag reveals a secret.

فرار از زندان: 5×8
فرار از زندان: 5×8
May. 23, 2017
اشتراک گذاری0

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

نام *
اضافه کردن نام
ایمیل *
آدرس ایمیل شما دیده نخواهد شد
وبسایت